3 users online | 3 Guests and 0 Registered

Dave 2.72


Dave Startmodule
Aanmelden, er moet minstens met FrontBase 5 gewerkt worden
fix: E-mailadressen van contacten en contactpersonen zijn nu hoofdletter-ongevoelig
Companyweb : scherm vereenvoudigd (zonder alle details van publicaties)
Medewerker e-mail adres, wordt vernieuwd als voor de medewerker een firma-gebonden e-mail is ingesteld
Omzetten klant of leverancier : interface geoptimaliseerd: - ook bovenste lijsten kunnen nu groter gemaakt worden - titel scherm = naam van de actie - naam van de klant als hoofding ipv in titel-scherm
Voorkeuren, bijkhouden van Office365 gebruiker en paswoord
e-mailadressen: test op lengte
Support-oproepen, zoeken op elk contact ipv enkel hoofddossier
Contact, IBAN nummer in België moet steeds 16 lang zijn
Companyweb, als er geen aantal is voor barometer, wordt wijzer op 0 gezet ipv -5
postcode tot 10 lang kunnen nu zonder problemen ingegeven worden
verkoop, selectie leveringsadres, geen adres geselecteerd : dan ook geen leveringsadres nemen
Instelliung analytische rekening, lengte van elk subniveau kan niet meer zijn dan 10
Interne firma, aanvinken bij nieuwe hoofdfirma verbeterd
Database Sessies : tonen van versie en omnis serienummer
Contactpersoon, beheer van mailingcodes verder verfijnd
Wijzigen firma/vestigin code : Controle op nog aangemelde gebruikers verbeterd
e-Invoice, voor alle instellingen met pad (15 in totaal) is een extra controle voor volume mapping toegevoegd.
Mail, versturen via Applescript, opvangen van '' teken
Documenttype heeft nu veldlengte 20 ipv soms 15
melding ''Gelieve terug aan te melden'' bij DAM-error
Contact, nieuwe instelling die controleert of de vertegenwoordiger van een contact verplicht is in te vullen
Scherm met Modules mag niet meer gesloten worden als de voorkeur ''Tijdsinterval voor actief houden verbinding'' is ingevuld
 
Dave Account
Bankafschriften kunnen inlezen op basis van XML-dagafschriften.
Inlezen SWIFT MT940 Structured enkel mogelijk met Rabobank. Op dagboek moet BIC-code=RABONL2U ingevuld zijn.
Controle boekhouding: - default instellingen aangepast: default op ''Overeenkomst openstaande posten'' - als er tijdens een controle afpuntingsverschillen vastgesteld worden dan worden deze onmiddellijk hersteld. In de log wordt dan het woord ''HERSTELD'' toegevoegd en verschijnt er ''GELIEVE DE CONTROLE NOGMAALS UIT TE VOEREN''
Rappel: enkel vervallen: facturen ouder dan: -> dit geldt nu enkel voor debetverrichtingen (facturen) . Credit-verrichtingen zoals betalingen en creditnota's worden wel altijd in het totaal vervallen opgenomen
Historiek alg.rekeningen: op rapport worden de aantallen bij creditnota's nu negatief getoond. Ook bij export en ook als men de historiek afdrukt van de interactieve historiek (via fiche alg.rekening - Actie Historiek)
bij afdruk van meerdere rekeninguitreksels tegelijk neemt hij voor de footer steeds de juiste taal
Op de afdruk ''Betalingsopdrachten per gewenste uitvoeringsdatum'' wordt nu de volgorde op scherm gevolgd na sortering op vervaldatum.
Wijzig historiek: extra veld: ''Niet op rappel vermelden'
Vervaldaglijsten : betaling in juiste kolom tonen
Domiciliëringen : dubbelklik verbeterd
Interne firma, mogelijkheid tot opnieuw aanmaken van firmagegevens wanneer die ontbreken (standaard alg rekeningen, btw vakken, dagboeken, structuren) via actie ''Ontbrekende firmagegevens''
BTW vak, indien beginnend met : enkel rekeningen bestaande uit 2 cijfers toegelaten
Aan -en verkoopfacturen : opvangen juiste boekperiode bij wijzigen van de datum
Afschrijvingstabel: boekwaarden worden verkeerd berekend van het moment dat het rapport afschrijvingstabel in mijn rapporten staat
Afdruk en export historiek algemene rekeningen: Bedrag Niet aftrekbare BTW moet enkel verschijnen bij aankoopdagboeken.
Betalingsopdrachten in XML (en op afdruk) hebben zelfde volgorde als op het scherm (na sortering op vervaldatum)
Enkel globale afpunting. Zie /Data/Development/Dave Analyses/Dave Analyses/2014-09/analyse xml dagafschriften.txt
Aankoopfactuur, bij toevoegen of wijzigen factuur bijlage variabel pad wordt nu beter opgevuld
XML Dagafschriften
XML Dagafschriften, als bij het inlezen van de transactie niet automatisch herkend wordt, probeert Dave hierna de klant/leverancier te herkennen op basis van bankrekeningnummer.
Afschrijving, info veld voorzien zodat dit kan ingegeven worden bij afschrijving
 
Dave Agenda
Synchronisatie contacten op Mac verder verfijnd
Agenda synchronisatie Mac Outlook verbeterd
Agenda : Office365 Id voorzien (REST API)
Agenda&Kalender : mogelijkheid tot medewerker in extra als verwijderd te beschouwen ipv volledige afspraak; dit is nodig als we de kalender synchronisatie willen uitvoeren per medewerker
 
Dave CRM
Verkoopkans, actie Nieuwe offerte/Nieuwe bestelling neemt nu algemene en, financiële korting over van klant fiche
Verkoopkans, rekening houden met nieuw veld TAGENDAEXTRA.CVERWIJDERD bij openen Verkoopkans
Sortering overzicht supportcalls aangepast. Nieuwe actiemenu: Overzicht supportcalls contact
Verkoopkans, bij verwijderen extra controle of er nog openstaande taken zijn
Opdracht, overzicht prestaties, na het open en wijzigen van een prestatie, wordt de actieve prestatielijn nu behouden
Verkoop, uit het veld Uw referentie wordt nu tekens zoals Tab of Return verwijderd
Support-oproep, actie Support-oproepen klant verbeterd
Bij het opvragen van support calls wordt de wachtrij leeggemaakt als men ''zonder versie'' aanvinkt
Support-oproepen, zoeken op naam met oude manier met % werkt nu beter
POP3 Bridge, heropende mail behoudt de initiële datum van de support-oproep & bijkomend kolom Signaal om op te sorteren
 
Dave Invoice
Afdruk factuur, er verschijnt nu slechts éénmaal een percentteken bij het afdrukken van meerdere exemplaren van dezelfde factuur
ophalen in correcte taal op factuur en prijslijst als hoofdtaal van de firma niet nederlands is (maar bv Frans)
 
Dave Kassa
Kassa, bijkomende controle dat datum veld niet leeg kan worden
Kassa: Bij opzoeken van contact via klantenkaart barcode-nummer zoekt Dave nu enkel nog in de openstaande klantenkaarten.
 
Dave Order
Verkoop, kopiëren verkoopdocument niet meer mogelijk als klant Niet actief is
Overzicht verkopen: extra lay-out ''Verkopen zonder detail met betalingen''
Import Artikelleverancier, enkel als de kolom Hoofdleverancier wordt meegegeven en op Ja staat, worden de andere aankoopprijzen voor dit artikel op Nee gezet
Betalingen op verkoopdocumenten mogelijk (zoals bij kassa incl. Bancontact).
Rapport productie pickbon, tonen van voorraad op magazijnlocatie in huidige firma/vestiging
Rapport Artikelen, optie Artikel prijzen werkt nu met de juiste laatste aankoopprijs
Verkopen, extra controle bij het versturen van meerdere pdf's zodat Dave niet naar fax probeert te e-mailen
Artikel, veld waarschuwing, verschijnt bij ingave van artikel op een verkoopdocument
Productievoorstel, enkel actieve artikel opnemen in de selectie
Verkoop, meerdere keren aantal te verwerken aanpassen, gaf een probleem met teller in bestelling
Basismodule, selecteren van printer vanaf 10.9 verbeterd
Verkoop, opvangen dat intracommunautaire btw code niet gebruikt wordt bij een niet-EU land (Verkoop, Service, Project, Time)
Artikel, wijzigen van tariefcode beter opgevangen
Herberekenprijzen, verbeterde werking van herbereken aankoopprijzen in combinatie met selectie op artikelgroepen
Productie, selectie op verantwoordelijke verbeterd
Transfervoorstel : verder blijven uitdelen als er nog voorraad is ipv in het vertrekmagazijn te laten liggen
Verkopen/Service, extra controle of de e-mail adressen zijn ingevuld zodat niet naar een verkeerd e-mail adres wordt verstuurd
E-mail tekst : documenttype levering en retour bijkomend voorzien
Artikel, bij een niet gevonden artikel in een document toch de melding geven ''Geen gegevens gevonden''
Rapport voorraadopvolging, uitgebreid met Reservatie, In picking, In ontvangst, Beschikbaar
Aankoop, import lijnen verbeterd
Order Externe Link TXCONTACTEN uitgebreid met CNAAM2
Verkoopstatistiek : sortering op bedrag voorzien bij keuze Omzet jaar en vorig jaar
Archiveer aankoop&verkoop documenten : melding verbeterd dat voor bestellingen het noodzakelijk is om Heropbouw Artikel aantallen uit te voeren
Verkopen, afdruk ''Verkopen met detail en betalingen'': datum van betaling toegevoegd
Order Externe Link : Laatste aankoopprijs uit juiste tabel opgehaald (LINK.lbs) & TXCONTACTEN uitgebreid met CNAAM2 (ORDER.lbs+LINK.lbs)
Artikel, kopiëren van artikel verblankt de barcode en neemt de nieuwe velden over (behalve code fabrikant)
Voorraadwijziging, afronding doorgevoerd bij ingeven van nieuwe voorraad
Tracering serienummers, aantal houdt rekening met het teken van het aantal bij serienummer
Aankoop, bijlkomende controle bij terugdraaien van levering leverancier of er nog wel voorraad is in magazijn
Artikel, bij aankoopprijzen leveranciers ook tonen aankoopprijs in referentiemunt (EUR)
Kolom ''Volledig leveren'' is toegevoegd aan overzicht bestellingen
Artikellabels: opzoeken lotnummer niet mogelijk voor artikelen met lotnummers, daarom indicatie van opzoeken (bolletje) verwijderd.
Aankoop, bij ontvangst wordt nu rekening gehouden met een eventuele eerdere datum dan de reeds aanwezige eerste datum van aankoop
Aankoopfactuur, bijlage documentpad wordt mee overgenomen naar te boeken aankoopfactuur in Account
Verkoop, actie Openstaande bestellijnen op leveringsbon, als men een de-selecteert en daarna opnieuw selecteert een artikel met verplicht gekoppelde, dan worden deze ook mee terug geselecteerd
Nieuwe instelling actualiseren aankoopprijs voor serienummers; aankoopprijs wordt dan opgehaald uit het document levering leverandier
Document printen naar scherm, op E-mail knop drukken, maakt nu ook gebruik van de E-mail teksten
Betalingen op verkoopdocumenten mogelijk (zoals bij kassa incl. Bancontact).
''Antwoord aan'' kan ingegeven worden indien men verstuurd via SMTP server. Voor alle verkoop-documenttypes, maar enkel bij factuur/creditnota wordt deze voorgesteld uit de instellingen. ACCOUNT: ''Antwoord aan'' kan men opgeven bij versturen rappels. Deze wordt voorgesteld op basis van instelling.
Verkoop, bij bestelling van een nieuw aangemaakt artikel bleef min en maxvoorraad op Null staan, aangepast naar 0
Artikel historiek, bijkomende optie Alle firma's
Bestellingen, controle ''volledig leveren'' wel per document, nu ook bij verzamelen
Instellingen, overbodige instelling productieartbeschikbaar verwijderd
Kortingtabel, mogelijkheid om een minimumaantal in te geven na de komma
Aankoop&Verkoop : selectie en ingave van serienummers/lotnummers aangepast zodat eenzelfde serienummer of lotnummer mogelijk is over de artikellijnen met een andere artikelcode
Aankoop &Verkoop : toegangsbeveiliging Wijzigen afgesloten document opgesplitst voor Waankoop en Verkoop
Verkoop, bij wijzigen van aantalteverwerken zullen de aantalteverwerken van de verplicht gekoppelde artikelen ook aangepast worden
import afwijkende prijzen maten&kleuren
Verkoop, op een factuur zonder voorraadverwerking kan men nu geen serie -of lotnummers meer ingeven
Artikel, tonen totale voorraad en totale beschikbare voorraad met bijkomend subtotaal voor enkel de hoofdmagazijnen
Bestellingen : actie Toon marge, toont marge voor alle geselecteerde bestellingen
Order Externe Link : werkt nu met juiste laatste aankoopprijs
Rapportstructuur, icoon aangepast voor optie zelfde niveau
Verkoop, export/import verkooplijnen met 2 bijkomende kolommen : eenheid en factor
Verkoop, actie Kopieer naat bestelling leverancier, mogelijkheid tot aanduiden van de contactpersoon van de leverancier
Aankoop, als artikel gewijzigd wordt, wordt nu eerst de aankoopprijs op 0 gezet zodat alles wordt opgehaald voor dit artikel; nog te testen : werkt Import ook goed?
Artikel fiche, uitgebreid met merk, fabrikant, artikelcode fabrikant, op website, bestelartikel
Verkoopstatistiek artikelen, Artikelgroep code en omschrijving toegevoegd aan export
Account Externe Link, als btw regime='2' dan wordt nu automatisch Particulier aangevinkt
Artikelen, de kolom Beschikbaar op het overzicht van de artikelen sorteert nu volgens aantal
Aankoop, mogelijkheid tot exporteren van detaillijnen met of zonder de serienummers
op afdruk van artikelfiche worden onderdelen ook getoond als ''onderdelen voor productie'' is afgevinkt
 
Dave Project
Prestaties, controle bij ingave prestaties of project reeds is afgesloten
 
Dave Service
Servicebon kopiëren van Franse klant met IC-diensten artikels zonder voorraad naar Bestelling Leverancier van Nederlandse leverancier: - aankoopprijs werd wel correct overgenomen van het document (niets aangepast) - BTW-code wordt nu correct opgevuld (ook aangepast in oOrder want BTW-code kwam op 6 ipv 61)
Gekoppelde artikelen die lot en/of serienummers werken, beter opgevangen
Bij ophalen/aanmaken van een artikel op servicebon via de knop met pijltje wordt nu de omschrijving van het te herstellen artikel mee opgevuld.
Service, uitgebreid met terattentievan bij leveringsadres van de service bon (als het facturatieadres een tav heeft wordt die genomen, als het leveringsadres een tav heeft wordt dit onder vestiging geplaatst, als nog ergens een contactpersoon ontbreekt worden de contactpersonen alsnog getoond); en bij scherm Contactadres is terattentievan gekoppeld aan de contactpersonen
Service, servicebon wegschrijven naar factuur houdt geen rekening met de instelling uit Order omdat meestal de laatste aankoopprijs op moment van ingave van de servicebon de juiste is
 
Dave Time
Prestatiesoortgroepen : nieuw
Rapport prestatiesoorten per medewerker: / teken wordt voor Windows vervangen door - tijdens export
Time, Rapport prestaties per maand, export bevat nu ook de Info
Prestatie, nieuw veld interne info
 
Dave Web Services
$CreateKlant uitgebreid met algemene rekening
$GetArtikel, $GetArtikelExtra, $SyncArtikels uitgebreid met nieuwe velden artikel fiche

 

Last update:
19/11/2016 14:22
Author:
Geert Landuyt
Revision:
1.0
Average rating:0 (0 Votes)

You cannot comment on this entry

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.