2 users online | 2 Guests and 0 Registered

Dave 2.73Dave Startmodule Regsistratie, eventuele tekens , en ; vervangen door .
Dave Startmodule Mijn ToDo-lijst, afspraken die werden verwijderd niet meer tonen in het overzicht van de afspraken
Dave Startmodule Landen, default btw mask leeg voor Ierland
Dave Startmodule Land, Croatia is nu ook EU-lidstaat, Lithuania btw nummer is 9 of 12 lang (geen vast btw-mask)
Dave Startmodule E-invoice versturen, selectie server uitgaande post verbeterd zodat ook langere namen mogelijk zijn
Dave Startmodule Printen naar scherm: er wordt ook onmiddellijk een .pdf bestand aangemaakt in de Dave Prefs folder
Dave Startmodule Leveringsadres, Audit info steeds volledig tonen bij aanmaak nieuw leveringsadres
Dave Startmodule Import, bij import van contacten wordt nu een extra trim uitgevoerd op de naam zodat er geen spaties achter blijven
Dave Startmodule Na een afdruk naar PDF wordt de standaard bestemming op Scherm gezet, vanaf Omnis Studio 6 is dat Voorvertoning
Dave Startmodule Analytische rekening, bij controle op bestaan van analytische rekening (1 niveau) wordt nu getest op de juiste analystische rekening die hoort bij de internefirma waar men is aangemeld


Dave Account Overzicht detail, bijkomende testen op toegangsbeveiliging
Dave Account Intrastat aangifte, exporteren naar csv bestand verbeterd (; ipv vast kTab)
Dave Account Fiche 281.50 naar xml : veld f2016_postcodebelgisch blanco ipv 0
Dave Account Managementrapport, verbetering bij dubbelklikken algemene of analytische rekening
Dave Account Domiciliëring, steeds opvullen van referentie in tag <Ustrd>
Dave Account Financieel, analytische rekening steeds in uppercase

Dave CRM Communicatie e-mailen, geen ontbrekende of dubbele logo's meer bij het versturen via e-mail
Dave CRM - bij Sjablonen ''Te gebruiken bij'' uitgebreid met ''Support-oproep'' - bij Support-oproep Detail van Type ''UIT'' een dropdown ''Kies sjabloon ...'' toegevoegd
Dave CRM Bij het factureren van Abonnementen kwam de lijn op de factuur vast op de algemene BTW-code indien met BTW (i.p.v. op de BTW-code van het artikel)

Dave Invoice Factuur boeken : bijkomende controle indien analystisch opvolgen of analytscherekening is ingevuld
Dave Kassa Kasticket, knop Factuur, betalingen worden nu overgedragen naar Factuur
Dave Kassa Verkoop, knop nieuwe betaling houdt nu rekening met reeds betaalde voorschotten in de documentenstroom
Dave Kassa Kassa, verbeterde werking van Kassa naar Factuur en verrekening klantenkaart
Dave Kassa, lettertype totaal aantal en bedrag iets kleiner lettertype genomen (van 18 naar 16)

Dave Order Verkoopstatistiek artikelen : export uitgebreid met kolom artikelcode fabrikant
Dave Order Aankoopdocumenten: de lijst met eenheden wordt standaard uitgebreid met de voorraadeenheid vb. je koopt aan per karton van 6 flessen maar je moet ook 1 fles kunnen ingeven op een retour naar de leverancier
Dave Order meerdere geldende kortingen kunnen toepassen nl. In eerste instantie de ''basiskorting'' (terug te vinden in het tabblad ''Aankoopprijzen'' van de artikelfiche) en daar bovenop de kortingen uit de kortingtabel met de mogelijkheid de volgorde te bepalen
Dave Order Verkoop, Tabblad ''Details'' op Verkoopdocumenten: lijst kunnen sorteren door klikken op de kolomtitels
Dave Order Verkoop, info van prestatie wordt nu vermeld
Dave Order Offerte, actie Versturen naar Cc werkt nu terug
Dave Order Verkoop, bij verzamelen van leveringsadressen zijn nu de tekens â en ß opgevangen
Dave Order Artikel historiek, check box Alle firma's niet tonen als er maar 1 firma is
Dave Order Als je een nieuw aankoopdocument ingeeft met één lijn en daarop een artikel met een afwijkende aankoopeenheid bij de leverancier en je bewaart meteen (zodat de laatste lege lijn verwijderder wordt) dan is nu de lijst met enkel de beschikbare eenheid/eenheden voor de artikel-leverancier-combinatie beschikbaar op de ingegeven lijn (i.p.v. de lijst met alle eenheden)
Dave Order Externe Link, verbeterde werking in geval meerdere firma's dezelfde vestiging code hebben
Dave Order uitbreiding kortingsysteem order, vnl. gecombineerde kortingen (prijs én percentage)
Dave Order verkoop scherm actie ''Toepassen op alle geselecteerde lijnen'' voor het vinkje Geen kortingen
Dave Order artikelkorting x+y gratis database aanpassing : alter table TARTIKELKORTINGEN + aantalgratis tonen op invoerscherm & overzicht scherm & tussenscherm tijdens invoer verkoop scherm bij gebruik hiermee rekenen door een bijkomende detaillijn aan te maken met aantal y en prijs 0 na drag&drop vervalt de koppeling met de gratis lijn
Dave Order nieuwe optie in menu Verkoop : Standaard bestelling bij openen van dit scherm, eerst de klant kiezen, kiezen leveringsadres, algmene korting onderaan totaal bedrag uitrekenen tonen lijst met artikelen, met bijhorende prijs en lijnkorting%, lijnbedrag mogelijkheid tot invullen van de bijhorende aantallen en wijzigen van lijnkorting% actie : Kopieer naar bestelling aanmaak standaard bestelling & tellers aantal in bestelling indien instelling automatische reservatie, trachten te reserveren openen bestelling
Dave Order artikelkortingleverancier x+y gratis database aanpassing : alter table TARTIKELKORTINGENLEVERANCIER + aantalgratis tonen op invoerscherm & overzicht scherm & tussenscherm tijdens invoer aankoop scherm bij gebruik hiermee rekenen door een bijkomende detaillijn aan te maken met aantal y en prijs 0 na drag&drop vervalt de koppeling met de gratis lijn
Dave Order aanduiding geen korting informatief tonen op invoerscherm (+ boodschap wanneer dit artikel wordt ingegeven) zodat het voor de gebruiker duidelijk is dat er toch geen korting zal worden toegekend omdat het artikel zo staat ingesteld
Dave Order Instelling ''Controle openstaande bestellingen bij ingave bestelling'' die ervoor zorgt dat het scherm ''Historiek documenten en artikelen'' opent met de andere openstaande bestellingen voor de klant als je de klant ingeeft op een nieuwe bestelling
Dave Order ''Op het detailscherm van artikelkorting leverancier is de actie ''''Kopiëren naar Artikelkorting'''' (klant) toegevoegd. Hierbij wordt alle mogelijke informatie mee overgenomen en wordt het scherm van Artikelkortingen geopend om te kunnen aanvullen/afwerken.''
Dave Order info veld op artikelkortingen, tonen op invoerscherm, puur informatief
Dave Order Artikel, herberekenen kostprijs van artikel met onderdelen, het is mogelijk dat sommige onderdelen een kostprijs 0 behouden
Dave Order Transfervoorstel, als er geen nevenmagazijn is, toch het hoofdmagazijn voorstellen
Dave Order Verkopen, bereken marge : afronding verbeterd
Dave Order Ingave bestelling (verkoop): automatische bepaling leveringsdatum op basis van aanduiding ''Rondes'' op transporteur, zowel bij ingave klant als bij wijzigen transporteur
Dave Order Aankop, bij wijzigen van de aankoopprijs op reeds ontvangen levering of factuur, worden indien zo ingesteld, de verkoopprijzen herrekend
Dave Order Verkoopstatistiek en Verkoopstatistiek artikelen, toevoegen optie Vestiging
Dave Order info veld op artikelkortingenleverancier, tonen op invoerscherm, puur informatief

Dave Service Service bons, bij verzamelen naar Factuur, alle prestaties overbrengen naar Factuur
Dave Service Service, tonen van waarschuwing als artikel bij Details wordt ingegeven

Dave Time Start/Stop Prestatie, de vink Gefactureerd/Afgesloten en Geverifieerd wordt automatisch aangezet als het een prestatie niet in regie betreft

Last update:
19/11/2016 14:23
Author:
Geert Landuyt
Revision:
1.0
Average rating:0 (0 Votes)

You cannot comment on this entry

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.