1 user online | 1 Guest and 0 Registered

IK KAN NIET AANMELDEN. "MAXIMUM AANTAL SESSIES IS BEREIKT."


Eerst dubbelchekcen of klant hosting heeft bij Just Software of niet. Indien wel dan

doorverwijzen naar ons . Je kan dit ook terug vinden op de klantenfiche/producten via het

product Dave Database Hosting.

http://www.justsoftware.be/faq/238-max-aantal-sessies
Dit betekent dat er zich meer gebruikers willen aanmelden dan dat de gebruikerslicentie toelaat. Voor elke gebruiker wordt er bijgehouden wanneer deze zich aanmeldt en afmeldt.

Indien het afmelden niet correct is verlopen omwille van een stroompanne, netwerkonderbreking of systeemfout dan bestaat de kans dat deze informatie niet meer correct is.

In dit geval dient er door de systeembeheerder ingegrepen te worden.

HOE?

Meldt aan met gebruiker _SYSTEM

Kies menu "Systeembeheer - Database Sessies"
U krijgt twee overzichten te zien: een overzicht van de actieve gebruikers in Dave en de modules waarin deze gebruikers aan het werken zijn en een overzicht met de sessies in FrontBase.

In het voorbeeld hierboven is enkel de gebruiker _SYSTEM aangemeld in Frontbase, maar toch zijn er nog sessies van de gebruiker PATRICK in de modules van Dave.
Deze sessies zijn dus niet opgeruimd geweest.

page5image1682272 page5image5047600 page5image5047376 page5image3848352

5

page6image3845440

Om de sessies te laten opruimen, klikt u op de knop '-' (Verwijderen van oude sessies). Vermits er in Frontbase geen sessie meer is voor PATRICK, kunnen de sessies in de modules opgeruimd worden. De lijst bovenaan zal dan leeg zijn.

In het voorbeeld hierboven zijn de gebruikers _SYSTEM en PATRICK aangemeld in Frontbase, maar de gebruiker PATRICK is ondertussen niet meer aangemeld.
Hij heeft Dave laten open staan en dan zijn laptop gesloten en meegenomen.
De sessies werden dus niet opgeruimd in Dave en ook niet in Frontbase.

HOE TE VERMIJDEN?

Er zijn enkele instellingen die u kan doen om te vermijden dat de verbinding met de database verloren gaat:

In het energiebeheer van uw computer stelt u in dat de schijven nooit in slaapstand mogen gaan. Op Mac OS X vindt u dit terug via de systeemvoorkeuren.
Op Windows kan u het energiebeheer terugvinden via het configuratiescherm.

In Dave kiest u menu 'Archief - Voorkeuren' (op Mac) of Bestand - Voorkeuren (op Windows).

Onder het tabblad "Aanmelden" vindt u de optie "Tijdsinterval voor actief houden verbinding". Vul bij deze optie 180 sec in en klik op Akkoord om de voorkeur te bewaren.

Hierdoor zal Dave om de ingestelde tijd een actie uitvoeren naar de database en zo ervoor zorgen dat de netwerkverbinding behouden blijft ook al is er geen activiteit van de gebruiker. Deze instelling moet u enkel activeren als u remote (van op afstand) verbonden bent met de database en enkel als u last hebt van verbroken netwerkverbindingen.

De in te stellen tijd is in seconden, bijvoorbeeld 180 (= 3 minuten).

page6image3838272 page6image7095136 page6image7079008

6

page7image3835360 page7image5042896

DB HERSTARTEN

Indien u een sessie er niet uitkrijgt via _SYSTEM - dient u even in te loggen als gebruiker _INSTALL (zonder wachtwoord) om de database te herstarten. U krijgt dan 4 knoppen, u drukt daar op de ‘stop’ knop en geeft uw _SYSTEM wachtwoord in in het bovenste teksveldje. Vervolgens drukt u op akkoord en krijgt u de melding ‘database stopped’ en drukt u op akkoord. Tot slot drukt u op de knop ‘Start’ om de database weer te starten. Hierna mag u dat venstertje sluiten en inloggen als _SYSTEM om de sessie te gaan verwijderen. 

Last update:
19/02/2018 09:12
Author:
Valery Borret
Revision:
1.2
Average rating:0 (0 Votes)

You can comment this article

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.